Van jaarboek naar website, altijd actueel!

Deze website is een voortzetting van het ‘Jaarboek Werknemers bij de Overheid, dat tussen 1998 en 2010 in 13 edities in boekvorm is verschenen. De website zet de traditie en de inhoud van het jaarboek voort en heeft tot doel de werkers bij de overheid te informeren over de ontwikkelingen bij de overheid in toegankelijke, niet-ambtelijke taal. De website is een uitgave van de SPJ (Stichting Publicatie Jaarboeken). De website is gericht op een ieder die goed geïnformeerd wil zijn, maar zeker op OR-leden. P&O-ers en leden van vakorganisaties. Voor leden van de OR is de informatie zeer geschikt en onmisbaar. Zij worden immers steeds meer geconfronteerd met de consequenties van landelijke regelingen.

De website volgt de ontwikkelingen in de sectoren: Rijk, Gemeenten, Provincies en Waterschappen.

De website geeft een actueel overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen bij de overheid, zoals; Arbeidsvoorwaarden, Medezeggenschap, Arbeidsomstandigheden, Functiewaardering, CAO-ontwikkelingen, ledentallen bonden, Integriteit, Personeelsmonitoren en Arbeidsmarkt per sector en alles over het Pensioen.

De website is ingedeeld in hoofdstukken met artikelen rond hetzelfde onderwerp. De artikelen op de website zijn gebaseerd op oorspronkelijke bronnen, zoals kamerstukken, onderzoeken van werkgevers en werknemersorganisaties, arbeidsmarkt- en opleidingsfondsen per sector, Arbeidsinspectie en nderzoeksbureaus.

Nieuwsbrief

Via een gratis nieuwsbrief willen wij u informeren over deze nieuwe ontwikkelingen en artikelen op de website. Klik hier om u te abonneren op de nieuwsbrief.

Contact?
 Mail naar: info@werknemersbijdeoverheid.nl