Meer resultaten voor aanstellingsbesluit

 
aanstellingsbesluit
Aanstellingsbesluit Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
In het aanstellingsbesluit staan ook de afspraken over uw indiensttreding, zoals uw salarisschaal, het salarisnummer en de datum waarop uw salaris voor de 1e keer wordt verhoogd als u naar behoren functioneert. Soms zijn het aanstellingsbesluit en de akte van aanstelling in 1 document samengevoegd.
verkeersregelaars nederland
Een Ambtelijke aanstelling eerlijkmetrecht.
De hoofdregel is dat een ambtelijke aanstelling in beginsel in vaste dienst wordt verleend, tenzij er sprake is van een duidelijke omschreven objectief bepaalbare grond op basis waarvan een tijdelijke aanstelling noodzakelijk is. Indien er sprake is van een om objectief bepaalbare grond op basis waarvan een tijdelijke aanstelling noodzakelijk is, dan staat dit omschreven in een aanstellingsbesluit.
verkeersregelaar
Geen schriftelijk aanstellingsbesluit, toch aanstelling CAR-UWO.
Toen werd het aanstellingsbesluit pas afgegeven meer dan één maand nadat zij met haar werkzaamheden was begonnen. Voorts was de vrouw al op de vrijdag vóór 1 april 2003 door de universiteit naar een congres uitgevaardigd, zodat zij zich vast kon inwerken.
kruiswoordraadsel
Wat is een besluit volgens het ambtenarenrecht? Judex.
Als ambtenaar wordt u aangesteld door middel van een besluit van uw werkgever. Dit besluit wordt het aanstellingsbesluit genoemd. Het aanstellingsbesluit hoeft niet voor akkoord te worden ondertekend. Het gaat immers niet om een arbeidsovereenkomst, maar om een besluit van de werkgever.
Aanstelling algemeen directeur: voorbeeld besluit en functiebeschrijving.
Op 15 februari 2018 werd het Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad inforum nr. Dat is het startschot voor de verregaande integratie van de gemeentelijke en OCMW-diensten, want op de tiende dag na de bekendmaking dus op 25 februari treden de overgangsbepalingen in werking over de aanstelling van één algemeen directeur en één financieel directeur voor gemeente en OCMW samen.
aanstellingsbesluit Vertaling naar Frans voorbeelden Nederlands Reverso Context.
Vertaling van aanstellingsbesluit" in Frans. Zoek aanstellingsbesluit in: Web Afbeeldingen Definitie Woordenboek Vervoegen. Zelfstandig naamwoord Vrouwelijk. 4 voorbeelden met overeenstemmingen." Zijn aanstellingsbesluit is evenwel pas vastgesteld op 31 augustus 2004, omdat hij eerst zijn overeenkomst met zijn vorige werkgever diende op te zeggen.
aanstellingsbesluit Vertaling naar Engels voorbeelden Nederlands Reverso Context.
Vertaling van aanstellingsbesluit" in Engels. Zoek aanstellingsbesluit in: Web Afbeeldingen Definitie Woordenboek Vervoegen. Het aanstellingsbesluit is gepland voor december 2010. The decision on the appointment is scheduled for December 2010. is scheduled for December 2010." Uitvoering van arrest van Gerecht houdende nietigverklaring van aanstellingsbesluit.
Aanstellingsbesluit en mandaat medewerkers Cannock Chase Public, gemeente Berg en Dal 2016.
Aanstellingsbesluit en mandaat medewerkers Cannock Chase Public, gemeente Berg en Dal 2016. Gegevens van de regeling Organisatie Berg en Dal. Officiële naam regeling Aanstellingsbesluit en mandaat medewerkers Cannock Chase Public, gemeente Berg en Dal 2016. Citeertitel Aanstellingsbesluit en mandaat medewerkers Cannock Chase Public, gemeente Berg en Dal 2016.

Contacteer ons