Resultaten voor ikb 2017

 
ikb 2017
Lokale IKB-regeling 2017.
Lokale IKB-regeling 2017. Artikel 1 Begripsomschrijving. In deze regeling wordt verstaan onder.: Het college van burgemeester en wethouders van Groningen. de ambtenaar als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen ARG. Het maandelijks in geldwaarde uitgedrukte aanspraken resulterend in een saldo dat de medewerker kan aanwenden voor de landelijke in de ARG neergelegde en lokaal aangewezen doelen. Door middel van het inzetten van zijn IKB-budget kan de medewerker verzoeken om toekenning van de volgende aanvullende doelen.: uitruil reiskosten woon-werkverkeer. De onkostenvergoeding is een algemene bijdrage voor onkosten verband houdend met het werknemerschap. A: Uitruil reiskosten woon-werkverkeer. Artikel 2 Uitruil reiskosten woon-werkverkeer. De medewerker kan maandelijks indien hiertoe fiscale ruimte toe is het IKB aanwenden voor de fiscale uitruil woon-werkverkeer.
kruiswoordraadsel
Individueel keuzebudget IKB CAR-UWO.
De 6% artikel 328: lid 2 sub b CARUWO stijgt per 1 december 2017 met 05%, en per 1 juli 2018 met 025%. Het IKB is per 1 januari 2017 ingevoerd. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de medewerker en is daarmee een stap in de richting van de modernisering van de arbeidsvoorwaarden voor de sector.
Matrassen
Nieuws over Individueel keuzebudget IKB VNG.
Nieuws over Individueel keuzebudget IKB. Naar Individueel keuzebudget IKB. 22 december 2017. Nadere regels IKB en vaste onbelaste reiskostenvergoeding. 1 september 2017. Reactie ministerie SZW op effecten IKB. 18 mei 2017. Samenloop uitbetaling IKB en een sociale zekerheidsuitkering. 11 april 2017.
kelderdichting
Individueel keuzebudget IKB VNG.
Bestaat er nog een cafetariaregeling naast het IKB per 1 januari 2017? Meer vragen en antwoorden over Individueel keuzebudget IKB. 23 januari 2017 Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB. maandag 23 januari 2017 Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB.
Individueel Keuze Budget IKB in de cao Welzijn Accon avm.
Home kennis Individueel Keuze Budget IKB in de cao Welzijn. Individueel Keuze Budget IKB in de cao Welzijn. 14 maart 2017 Arjan van Ooijen. Sinds 2016 is in de cao Welzijn geregeld dat de werknemer beschikt over een individueel keuzebudget IKB.
Overzicht vragen en antwoorden Individueel Keuzebudget gemeenten SalarisNet.
Elke gemeenteambtenaar krijgt sinds 1 januari 2017 naast salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget IKB. VNG heeft een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden over het Individueel Keuze Budget IKB op vng.nl geplaatst. Het Individueel Keuze Budget IKB is afgesproken in het cao-akkoord 2013-2015.
IKB-regeling 2017 gemeente Sittard-Geleen.
De regeling Individueel Keuzebudget IKB als onderdeel van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen met ingang van 1 januari 2017 vast te stellen conform het daartoe gestelde in bijlage 1 bij desbetreffende LOGA-brief van 29 juni 2016. De overige aanpassingen in de arbeidsvoorwaardenregeling, zoals aangeduid in de bij punt 1a.

Contacteer ons