Resultaten voor ikb 2017

 
ikb 2017
Individueel keuzebudget IKB VNG.
Bestaat er nog een cafetariaregeling naast het IKB per 1 januari 2017? Meer vragen en antwoorden over Individueel keuzebudget IKB. 23 januari 2017 Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB. maandag 23 januari 2017 Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB.
persoonlijke leningen
Dossier: Individueel Keuzebudget FCB. search. clock. hat. location. star. arrow-right.
Meer lezen over het IKB.: Brochure over het IKB om uit te delen bestelformulier en te downloaden. Een brochure met informatie over het IKB én LBB handig om te bestellen of online te verspreiden. Veelgestelde vragen en antwoorden over het IKB.
spouwmuurisolatie
Hoe wordt het IKB opgebouwd? VNG.
Als op 1 januari 2017 de IKB regeling gaat gelden, wordt tegelijkertijd hoofdstuk 4a en de daarop gebaseerde lokale cafetariaregeling ingetrokken. U kunt uw IKB inzetten voor de doelen uit de IKB regelingen of de doelen die uw werkgever hieraan heeft toegevoegd.
cbcoaching.nl
Nieuws over Individueel keuzebudget IKB VNG.
Nieuws over Individueel keuzebudget IKB. Naar Individueel keuzebudget IKB. 22 december 2017. Nadere regels IKB en vaste onbelaste reiskostenvergoeding. 1 september 2017. Reactie ministerie SZW op effecten IKB. 18 mei 2017. Samenloop uitbetaling IKB en een sociale zekerheidsuitkering. 11 april 2017.
krediet aanvragen
Individueel keuzebudget IKB CAR-UWO.
De 6% artikel 328: lid 2 sub b CARUWO stijgt per 1 december 2017 met 05%, en per 1 juli 2018 met 025%. Het IKB is per 1 januari 2017 ingevoerd. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de medewerker en is daarmee een stap in de richting van de modernisering van de arbeidsvoorwaarden voor de sector.
Wat betekent IKB? Ambtenarensalaris.nl.
Wat betekent IKB? IKB is de afkorting van Individueel Keuzebudget. Dit budget bestaat meestal uit vakantietoeslag VT, eindejaarsuitkering EJU, levenslooptoelage LLT en bovenwettelijk verlof. Het IKB is momenteel van toepassing bij de waterschappen sinds 2011, provincies 2015, in de welzijnssector 2016 en bij gemeenten 2017.
Gevolgen IKB voor gemeenteambtenaren Ambtenarensalaris.nl.
30 maart 2017 Sinds 1 januari 2017 maken ook gemeenteambtenaren gebruik van het Individueel Keuzebudget IKB. Hiermee kan de gemeenteambtenaar het bedrag aan vakantiegeld VT, eindejaarsuitkering EJU, levenslooptoelage LLT en bovenwettelijk verlof voortaan naar eigen behoefte besteden. De invoering van het IKB kan voor 2017 gevolgen hebben voor uw toeslagen.
Overzicht vragen en antwoorden Individueel Keuzebudget gemeenten SalarisNet.
Elke gemeenteambtenaar krijgt sinds 1 januari 2017 naast salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget IKB. VNG heeft een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden over het Individueel Keuze Budget IKB op vng.nl geplaatst. Het Individueel Keuze Budget IKB is afgesproken in het cao-akkoord 2013-2015.

Contacteer ons