Meer resultaten voor ikb gemeenteambtenaren

 
ikb gemeenteambtenaren
Individueel keuzebudget IKB VNG.
Bestaat er nog een cafetariaregeling naast het IKB per 1 januari 2017? Meer vragen en antwoorden over Individueel keuzebudget IKB. 23 januari 2017 Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB. maandag 23 januari 2017 Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB.
persoonlijke lening
Hoe wordt het IKB opgebouwd? VNG.
Als op 1 januari 2017 de IKB regeling gaat gelden, wordt tegelijkertijd hoofdstuk 4a en de daarop gebaseerde lokale cafetariaregeling ingetrokken. U kunt uw IKB inzetten voor de doelen uit de IKB regelingen of de doelen die uw werkgever hieraan heeft toegevoegd.
spouwmuurisolatie
Nieuwe cao: gemeenteambtenaren krijgen er 325, procent bij rtlz.nl.
Gemeenteambtenaren krijgen er in krap twee jaar tijd 325, procent bij. Na lang zwoegen werd er vannacht een doorbraak bereikt. De cao gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 mei in en loopt een jaar en acht maanden. Het personeel krijgt een loonsverhoging van in totaal 325, procent. Ook zijn afspraken gemaakt om payrollwerk terug te dringen. Per augustus 2017 wordt het loon structureel met 1 procent verhoogd. In januari 2018 volgt 15, procent loonsverhoging. Ook wordt het zogenoemde Individueel Keuzebudget IKB met een half procent verhoogd.
cbcoaching.nl
Gevolgen IKB voor gemeenteambtenaren Ambtenarensalaris.nl.
Home / Gemeente / Gevolgen IKB voor gemeenteambtenaren. Gevolgen IKB voor gemeenteambtenaren. 30 maart 2017 Sinds 1 januari 2017 maken ook gemeenteambtenaren gebruik van het Individueel Keuzebudget IKB. Hiermee kan de gemeenteambtenaar het bedrag aan vakantiegeld VT, eindejaarsuitkering EJU, levenslooptoelage LLT en bovenwettelijk verlof voortaan naar eigen behoefte besteden.
CurcuDyn
Uitbetalen IKB meest populair onder ambtenaren Gemeente.nu.
Daarnaast kunnen gemeenten de bestedingsdoelen uitbreiden met de aanschaf van een fiets of het betalen van de vakbondscontributie. Ondanks de keuzevrijheid van het budget blijkt dat gemeenteambtenaren het IKB, dat sinds 1 januari 2017 is ingevoerd, niet direct een verbetering vinden.
Individueel keuzebudget IKB CAR-UWO.
Het IKB is een budget in geld dat elke medewerker maandelijks flexibel kan inzetten voor door hem gekozen doelen. Het IKB bedraagt 163%, dat is de optelsom van 6% eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, 15%, levensloopbijdrage en 08%, aan omgerekend bovenwettelijk verlof.
Overzicht vragen en antwoorden Individueel Keuzebudget gemeenten SalarisNet.
IKB en maandtabel of bijzonder tarief, hoe zit dat? IKB en koop en verkoop van verlof, hoe zit dat? Overzicht veel gestelde vragen over Individueel keuzebudget IKB. Daarnaast heeft VNG veel gestelde vragen en antwoorden over IKB in een overzicht geplaatst.
Onterechte kortingen IKB opgelost Binnenlands Bestuur.
Ambtenaren die naast hun loon een uitkering ontvangen hoeven niet langer aangifte te doen van de opgebouwde reserveringen in hun Individueel Keuzebudget IKB. De groep medewerkers werden door de invoering van de IKB namelijk gekort op hun WW, ZW of WIA-uitkering. De VNG en het IPO opperden eerder een aanpassing in de wet. Het IKB is op 1 januari van dit jaar ingegaan voor alle gemeenteambtenaren.

Contacteer ons