Resultaten voor ikb gemeenteambtenaren

 
ikb gemeenteambtenaren
Gevolgen IKB voor gemeenteambtenaren Ambtenarensalaris.nl.
Home / Gemeente / Gevolgen IKB voor gemeenteambtenaren. Gevolgen IKB voor gemeenteambtenaren. 30 maart 2017 Sinds 1 januari 2017 maken ook gemeenteambtenaren gebruik van het Individueel Keuzebudget IKB. Hiermee kan de gemeenteambtenaar het bedrag aan vakantiegeld VT, eindejaarsuitkering EJU, levenslooptoelage LLT en bovenwettelijk verlof voortaan naar eigen behoefte besteden.
kruiswoordraadsel
Individueel keuzebudget IKB VNG.
Bestaat er nog een cafetariaregeling naast het IKB per 1 januari 2017? Meer vragen en antwoorden over Individueel keuzebudget IKB. 23 januari 2017 Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB. maandag 23 januari 2017 Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB.
matras
Overzicht vragen en antwoorden Individueel Keuzebudget gemeenten SalarisNet.
IKB en maandtabel of bijzonder tarief, hoe zit dat? IKB en koop en verkoop van verlof, hoe zit dat? Overzicht veel gestelde vragen over Individueel keuzebudget IKB. Daarnaast heeft VNG veel gestelde vragen en antwoorden over IKB in een overzicht geplaatst.
commanditaire vennootschap oprichten
Hoe wordt het IKB opgebouwd? VNG.
Als op 1 januari 2017 de IKB regeling gaat gelden, wordt tegelijkertijd hoofdstuk 4a en de daarop gebaseerde lokale cafetariaregeling ingetrokken. U kunt uw IKB inzetten voor de doelen uit de IKB regelingen of de doelen die uw werkgever hieraan heeft toegevoegd.
Uitbetalen IKB meest populair onder ambtenaren Gemeente.nu.
Extra inkomen is veruit het populairst als bestedingsdoel van het Individueel Keuzebudget IKB onder gemeenteambtenaren. Meer dan drie op de vier laat het IKB uitbetalen. Daarnaast gebruikt ongeveer veertig procent van de gemeenteambtenaren het budget voor een aanvulling op de reiskosten voor woon-werkverkeer.
Individueel keuzebudget IKB CAR-UWO.
Het IKB is een budget in geld dat elke medewerker maandelijks flexibel kan inzetten voor door hem gekozen doelen. Het IKB bedraagt 163%, dat is de optelsom van 6% eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, 15%, levensloopbijdrage en 08%, aan omgerekend bovenwettelijk verlof.
Loonsverhoging van 325, procent voor gemeenteambtenaren Binnenlands Bestuur.
Hans Bekkers 04 jul 2017 reacties" 41 reacties. Gemeenteambtenaren krijgen een structurele loonsverhoging van 325, procent. Die afspraak is onderdeel van de afgelopen nacht gesloten cao voor de komende twintig maanden. Vakbonden en gemeentelijke werkgevers hebben na vier maanden onderhandelen een nieuwe cao-gemeenten afgesloten voor de bijna 160.000 ambtenaren. De vorige cao liep op 1 mei af. De nieuwe cao loopt, met terugwerkende kracht, tot 1 januari 2019. Per augustus 2017 wordt het loon van de gemeenteambtenaar structureel met 1 procent verhoogd. Het Individueel Keuzebudget IKB stijgt per december met 05, procent.
Nieuwe cao: gemeenteambtenaren krijgen er 325, procent bij rtlz.nl.
Gemeenteambtenaren krijgen er in krap twee jaar tijd 325, procent bij. Na lang zwoegen werd er vannacht een doorbraak bereikt. De cao gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 mei in en loopt een jaar en acht maanden. Het personeel krijgt een loonsverhoging van in totaal 325, procent. Ook zijn afspraken gemaakt om payrollwerk terug te dringen. Per augustus 2017 wordt het loon structureel met 1 procent verhoogd. In januari 2018 volgt 15, procent loonsverhoging. Ook wordt het zogenoemde Individueel Keuzebudget IKB met een half procent verhoogd.

Contacteer ons