Meer resultaten voor individueel keuzebudget gemeenteambtenaren

 
individueel keuzebudget gemeenteambtenaren
Individueel keuzebudget IKB VNG.
Individueel keuzebudget IKB. Het individueel keuzebudget IKB gaat over meer keuzevrijheid voor de werknemer. Iedere gemeenteambtenaar krijgt vanaf 1 januari 2017 naast salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget IKB. Dit is afgesproken in het cao-akkoord 2013-2015.
kruiswoordraadsel
Hoe wordt het IKB opgebouwd? VNG.
Als op 1 januari 2017 de IKB regeling gaat gelden, wordt tegelijkertijd hoofdstuk 4a en de daarop gebaseerde lokale cafetariaregeling ingetrokken. U kunt uw IKB inzetten voor de doelen uit de IKB regelingen of de doelen die uw werkgever hieraan heeft toegevoegd. Eigen regie over vakantiegeld Binnenlands Bestuur, 28 augustus 2015. Toolkit Individueel Keuzebudget IKB.
boxspring
Nieuwe cao: gemeenteambtenaren krijgen er 325, procent bij rtlz.nl.
Gemeenteambtenaren krijgen er in krap twee jaar tijd 325, procent bij. Na lang zwoegen werd er vannacht een doorbraak bereikt. De cao gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 mei in en loopt een jaar en acht maanden. Het personeel krijgt een loonsverhoging van in totaal 325, procent. Ook zijn afspraken gemaakt om payrollwerk terug te dringen. Per augustus 2017 wordt het loon structureel met 1 procent verhoogd. In januari 2018 volgt 15, procent loonsverhoging. Ook wordt het zogenoemde Individueel Keuzebudget IKB met een half procent verhoogd.
Versterkers
Gevolgen IKB voor gemeenteambtenaren Ambtenarensalaris.nl.
Home / Gemeente / Gevolgen IKB voor gemeenteambtenaren. Gevolgen IKB voor gemeenteambtenaren. 30 maart 2017 Sinds 1 januari 2017 maken ook gemeenteambtenaren gebruik van het Individueel Keuzebudget IKB. Hiermee kan de gemeenteambtenaar het bedrag aan vakantiegeld VT, eindejaarsuitkering EJU, levenslooptoelage LLT en bovenwettelijk verlof voortaan naar eigen behoefte besteden.
Overzicht vragen en antwoorden Individueel Keuzebudget gemeenten SalarisNet.
Overzicht vragen en antwoorden Individueel Keuzebudget gemeenten. 29 maart 2017. Elke gemeenteambtenaar krijgt sinds 1 januari 2017 naast salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget IKB. VNG heeft een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden over het Individueel Keuze Budget IKB op vng.nl geplaatst.
Uitbetalen IKB meest populair onder ambtenaren Gemeente.nu.
Extra inkomen is veruit het populairst als bestedingsdoel van het Individueel Keuzebudget IKB onder gemeenteambtenaren. Meer dan drie op de vier laat het IKB uitbetalen. Daarnaast gebruikt ongeveer veertig procent van de gemeenteambtenaren het budget voor een aanvulling op de reiskosten voor woon-werkverkeer.
Individueel keuzebudget IKB CAR-UWO.
Home / Onderwerpenindex / Salaris, toelagen en vergoedingen Individueel keuzebudget IKB. Individueel keuzebudget IKB. IKB over salaristoelagen. Maandtabel of bijzonder tarief. Kopen en verkopen verlof. Het IKB is een budget in geld dat elke medewerker maandelijks flexibel kan inzetten voor door hem gekozen doelen.
Individueel keuzebudget IKB ADP.
Het Individueel Keuzebudget is de afgelopen jaren in samenwerking met de vakbonden, Belastingdienst en pensioenfondsen uitgewerkt en vastgelegd in onder andere de Caos CAR-UWO en Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Het budget van 163, respectievelijk 18% wordt maandelijks opgebouwd/berekend en toegevoegd aan het persoonlijk saldo van de medewerker.

Contacteer ons