Op zoek naar van werk naar werk beleid rijksoverheid?

 
van werk naar werk beleid rijksoverheid
Van werk naar werk-beleid VWNW Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
Hieraan gaat de voorbereidende fase vooraf, tenzij uw werkgever in overleg met de vakbonden heeft bepaald dat de voorbereidende fase wordt overgeslagen. Het uitgangspunt van het beleid is een sluitende aanpak. Uw werkgever is verplicht om u, als u actief meewerkt aan uw begeleidingstraject, daadwerkelijk van werk naar werk te begeleiden.
social return verplichting
Rijk Rijk Regelingen VWNW-beleid.
2014-0000674770, houdende regels om de overtolligheid bij reorganisatie vast te stellen in het kader van het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 20132015 Regeling vaststellen overtolligheid bij het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 20132015, Stcrt.
Buddha
Circulaire uitvoering overeenkomst VWNW-beleid en WW-dossier sector Rijk.
Overeenkomst Van Werk Naar Werk beleid en WW-dossier sector Rijk. Bij overeenkomst van 11 april 2013 hebben de minister voor Wonen en Rijksdienst en de centrales afspraken gemaakt over invoering en vormgeving van het Van Werk Naar Werk VWNW beleid per 15 april 2013 tot en met 31 december 2015.
fotolijst op maat
Akkoord op Van Werk naar Werk VNNW binnen de rijksoverheid Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl.
U bevindt zich hier: Home Actueel Nieuws Akkoord op Van Werk naar Werk VNNW binnen de rijksoverheid. Zoek binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Akkoord op Van Werk naar Werk VNNW binnen de rijksoverheid. Nieuwsbericht 28-06-2017 1216.: Vandaag hebben minister Plasterk BZK en de vakbonden in de rijkssector de overeenkomst over VanWerkNaarWerk-beleid en het WW-dossier getekend.
Van Werk naar Werk CNV Overheid.
De bonden in de rijkssector hebben met werkgever Rijk een akkoord gesloten voor het sociaal beleid bij het Rijk: Van Werk naar Werk. Op deze en volgende pagina's' geven we informatie wat dit voor jou als rijksambtenaar betekent. Algemene informatie over het Van Werk Naar Werk beleid. Door politieke besluitvorming moet er veel worden bezuinigd bij de rijksoverheid.
Akkoord structureel VWNW-beleid rijksambtenaren Ambtenarensalaris.nl.
Home / Rijksoverheid / Akkoord structureel VWNW-beleid rijksambtenaren. Akkoord structureel VWNW-beleid rijksambtenaren. 12 juni 2017 Er is een structureel van-werk-naar-werk-beleid VWNW voor rijksambtenaren. De afspraken uit het nieuwe beleid worden nu structureel in de cao opgenomen. Met het bereiken van dit akkoord, kunnen de onderhandelingen voor een nieuwe cao worden hervat.
Van werk naar werk verlengd tot 1 januari 2018 VMHA-ARWI.
Van Werk naar Werk verlengd tot 1 januari 2018. Het beleid Van Werk Naar Werk VWNW wordt van kracht als een onderdeel sluit, krimpt of wordt verplaatst. Als dit gebeurt, kan het zijn dat jouw baan in gevaar komt en je boventallig wordt.
Van" Werk naar Werk-Beleid" bij de Rijksoverheid SEOR.
Van" Werk naar Werk-Beleid" bij de Rijksoverheid. Het onderzoek heeft in opdracht van het ministerie van BZK het Van Werk naar Werk VWNW-Beleid geƫvalueerd dat sinds 2013 van kracht is bij de Rijksoverheid. Daarvoor was er ook al beleid op dit gebied, maar met ingang van 2013 zijn enkele belangrijke veranderingen doorgevoerd.

Contacteer ons