Resultaten voor afspiegelingsbeginsel

 
afspiegelingsbeginsel
De Rijdende Advocaat Hoe zit het ook alweer met het afspiegelingsbeginsel?
Binnen elke leeftijdsgroep wordt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen; last in, first out binnen een leeftijdsgroep. Afwijkingsmogelijkheden afspiegelingsbeginsel Er bestaan enkele afwijkingsmogelijkheden van het afspiegelingsbeginsel.: unieke functie: Het afspiegelingsbeginsel wordt niet toegepast als een werknemer een unieke functie heeft.
uwv
Afspiegelingsbeginsel Verus.
Het UWV hanteert het afspiegelingsbeginsel per uitwisselbare categorie personeel. Volgens het UWV zijn uitwisselbare functies, functies die vergelijkbaar zijn voor zover dit de inhoud betreft van de functie, de voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties en de tijdelijke of structurele aard van de functie.
leeftijdsdiscriminatie
Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel? Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten.
Onze arbeidsrechtspecialisten weten alles over het afspiegelingsbeginsel en hoe dit beginsel moet worden toegepast. Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op als u vragen heeft over de werking van het afspiegelingsbeginsel in uw specifieke situatie. Collectief ontslag, wat is dat?
disfunctioneren
afspiegelingsbeginsel.
Indien de werkgever om bedrijfseconomische redenen aan het UWV toestemming vraagt om het dienstverband met één of meer van zijn werknemers op te zeggen, dient het afspiegelingsbeginsel in acht te worden genomen. Wat houdt het afspiegelingsbeginsel in? Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies.
uwv
Afspiegelingsbeginsel AWVN.
Werknemers met een arbeidsbeperking kunt u buiten de toepassing van het afspiegelingsbeginsel laten. Als een werknemer werkt met een voor hem of haar bestemde dus persoonsgebonden loonkostensubsidie en de arbeidsplaats komt te vervallen wegens het verval van deze loonkostensubsidie, dan hoeft het afspiegelingsbeginsel niet te worden toegepast.
uwv
Afspiegelingsbeginsel: wat is het en hoe werkt het? Ontslag.nl.
Print deze pagina. Afspiegelingsbeginsel: wat is het en hoe werkt het? Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat je als werkgever je personeelsbestand bij bedrijfseconomisch ontslag zodanig laat inkrimpen dat de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand voor en na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk blijft.
uwv
Werking van het afspiegelingsbeginsel Sprout.
Check hier de formule van het afspiegelingsbeginsel. De idee achter het afspiegelingsbeginsel is dat de leeftijdsopbouw van jouw team na de reorganisatie zoveel mogelijk gelijk is gebleven. Het afspiegelingsbeginsel is alleen van toepassing wanneer je binnen 3 maanden meer dan 20 werknemers wilt ontslaan inclusief werknemers waarmee je in minne hebt geschikt.
Thema Afspiegelingsbeginsel Rendement.nl.
Een werkgever past het afspiegelingsbeginsel toe bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepaalt de werkgever welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. Het afspiegelingsbeginsel zorgt ervoor dat de ontslagen eerlijk verdeeld worden en dat de leeftijdsopbouw van de werknemers binnen de organisatie gelijk blijft.

Contacteer ons