Meer resultaten voor afspiegelingsbeginsel

 
afspiegelingsbeginsel
Wat is het afspiegelingsbeginsel? Professionals FNV.
Het ontslag moet zodanig plaatsvinden dat de leeftijdsopbouw in het bedrijf vóór en ná het ontslag zoveel mogelijk gelijk blijft. Wat houdt het afspiegelingsbeginsel in? Het afspiegelingsbeginsel, ook wel afspiegelingsprincipe genoemd, is de manier om de ontslagvolgorde te bepalen. Het afspiegelingsbeginsel wordt als volgt toegepast.:
uwv
afspiegelingsbeginsel.
Indien de werkgever om bedrijfseconomische redenen aan het UWV toestemming vraagt om het dienstverband met één of meer van zijn werknemers op te zeggen, dient het afspiegelingsbeginsel in acht te worden genomen. Wat houdt het afspiegelingsbeginsel in? Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies.
leeftijdsdiscriminatie
De Rijdende Advocaat Hoe zit het ook alweer met het afspiegelingsbeginsel?
Binnen elke leeftijdsgroep wordt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen; last in, first out binnen een leeftijdsgroep. Afwijkingsmogelijkheden afspiegelingsbeginsel Er bestaan enkele afwijkingsmogelijkheden van het afspiegelingsbeginsel.: unieke functie: Het afspiegelingsbeginsel wordt niet toegepast als een werknemer een unieke functie heeft.
disfunctioneren
Afspiegelingsbeginsel: wat is het en hoe werkt het? Ontslag.nl.
Print deze pagina. Afspiegelingsbeginsel: wat is het en hoe werkt het? Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat je als werkgever je personeelsbestand bij bedrijfseconomisch ontslag zodanig laat inkrimpen dat de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand voor en na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk blijft.
uwv
Afspiegelingsbeginsel AWVN.
Werknemers met een arbeidsbeperking kunt u buiten de toepassing van het afspiegelingsbeginsel laten. Als een werknemer werkt met een voor hem of haar bestemde dus persoonsgebonden loonkostensubsidie en de arbeidsplaats komt te vervallen wegens het verval van deze loonkostensubsidie, dan hoeft het afspiegelingsbeginsel niet te worden toegepast.
uwv
Afspiegelingsbeginsel, de ontslagvolgorde bij reorganisatie Gouden Handdruk Specialist.
Juridische hulp bij ontslag en ontslagvergoeding. Home Gouden handdruk Informatie Begrippen Afspiegelingsbeginsel, de ontslagvolgorde bij reorganisatie. Tegenwoordig wordt de ontslagvolgorde bepaald door het afspiegelingsbeginsel. Afspiegelen houdt in dat van de functies die inkrimpen de werknemers gelijkelijk verdeeld over alle leeftijdsgroepen vertrekken.
Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel? Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten.
Onze arbeidsrechtspecialisten weten alles over het afspiegelingsbeginsel en hoe dit beginsel moet worden toegepast. Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op als u vragen heeft over de werking van het afspiegelingsbeginsel in uw specifieke situatie. Collectief ontslag, wat is dat?
Afspiegelingsbeginsel bij ontslag om bedrijfseconomische redenen Ontslag Rijksoverheid.nl.
Het afspiegelingsbeginsel uit de cao wordt dan gebruikt. In een aantal bijzondere situaties kan de werkgever van het afspiegelingsbeginsel afwijken.: Werkgevers kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule als zij werknemers onder toezicht en leiding van een derde laten werken.

Contacteer ons