Resultaten voor cao waterschappen

 
cao waterschappen
Waterschappen Cao FNV.
Bekijk de cao Waterschappen met daarin afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Een cao komt tot stand door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Hij kan voor één groot bedrijf gelden of voor een hele sector.
nogepa
Waterschappen FNV.
Coulancebeleid ABP verlengd en uitgebreid donderdag 25 januari 2018. Geen cao Waterschappen: wij komen langs en praten over acties maandag 22 januari 2018. Coulancebeleid ABP in verband met vervallen Anw-compensatie woensdag 3 januari 2018. Lees het magazine. Over de FNV.
pandora
Arbeidsvoorwaarden Unie van Waterschappen.
In de cao voor de waterschappen is bijvoorbeeld een persoonsgebonden basisbudget opgenomen, dat medewerkers kunnen inzetten voor loopbaanontwikkeling. De waterschappen vinden het belangrijk dat medewerkers zelf de leiding hebben over hun professionele groei en ontwikkeling en biedt hen daarom de mogelijkheid om op kosten van het waterschap opleidingen te volgen.
schilderij
Waterschappen.
Op dit moment zijn er 27 waterschappen. De waterschappen zijn nauw betrokken bij ruimtelijke ordening. Water speelt een belangrijke rol bij de inrichting van onze leefomgeving. Elke functie die we aan de ruimte toekennen, zoals wonen, werken en recreatie, stelt bepaalde eisen aan het waterbeheer. CNV Publieke Zaak. Iedereen die lid is van CNV Publieke Zaak en werkt bij een waterschap maakt deel uit van de landelijke groep CNV Waterschappen.OrganisatieHet bestuur van de landelijke groep heeft vijf regionale groepen ingesteld. In de regionale groepen werken afgevaardigden van de bedrijfsledengroepen uit een bepaald gebied met elkaar samen. Ga naar mijn cao.

Op zoek naar de contactgegevens van een van de waterschappen? Interesse in het werken bij een waterschap, of bij de Unie van Waterschappen? Wilt u ook dagelijks alle ontwikkelingen op waterschapsgebied in uw mailbox ontvangen? Schrijft u zich dan in voor het dagelijks nieuwsoverzicht van de Unie van Waterschappen.
Cao en salarisschalen waterschap.
Op 2 april 2015 hebben de waterschappen en vakbonden een principeakkoord afgesloten voor de cao waterschappen 2014 2016. Er is nog geen nieuwe cao. Akkoord CAO Waterschappen 2014-2016. Naast de cao waterschappen 2014-2016 bestaan de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel SAW. De SAW is de neerslag van afspraken die in het Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA zijn gemaakt.
CAO waterschappen.
02-04-2015 Principeakkoord CAO waterschappen 2015 2016. 09-07-2012 Akkoord CAO waterschappen 2012 2013 ondertekend. 09-06-2012 Principeakkoord CAO waterschappen 2012 2013. 31-05-2012 Werkgevers willen nullijn aanhouden voor CAO waterschappen. 16-05-2012 Leden CNV Publieke Zaak akkoord met CAO waterschappen 2012-2014. 31-03-2012 Akkoord CAO waterschappen 2012-2014.
Waterschappen CNV Overheid.
Akkoord CAO Waterschappen, bijlagen 1 t/m 8. Akkoord CAO Waterschappen, bijlage 9, personeelsbeleid. Uitleg bonden CAO-resultaat Waterschappen 29 maart 2012. Inzet CAO Waterschappen 2012 23 september 2011. Individueel Keuzebudget Waterschappen december 2010. Sectorale arbeidsvoorwaarden CAO Waterschappen I 10 december 2010.

Contacteer ons