Meer resultaten voor van werk naar werk kandidaat

 
van werk naar werk kandidaat
Van werk naar werk-kandidaat Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
U wordt van werk naar werk-kanditaat VWNW als u bij een aankomende organisatieverandering ander werk wilt of moet krijgen. Afhankelijk van de fase van organisatieverandering wordt er onderscheid gemaakt tussen vrijwillige en verplichte kandidaten. Een vrijwillige kandidaat heeft zelf voor zijn status gekozen en is niet overtollig.
koelkast
Van werk naar werk verlengd tot 1 januari 2018 VMHA-ARWI.
Van Werk naar Werk verlengd tot 1 januari 2018. Het beleid Van Werk Naar Werk VWNW wordt van kracht als een onderdeel sluit, krimpt of wordt verplaatst. Als dit gebeurt, kan het zijn dat jouw baan in gevaar komt en je boventallig wordt.
buddha to buddha oorbellen
FAQ onderhandelaarsaccoord Van Werk Naar Werk VWNW-beleid CMHF.
Indien de vrijwillige van werk naar werk fase niet tot voldoende krimp leidt, dan kan overgegaan worden naar de verplichte van werk naar werk fase. Er worden nu medewerkers aangewezen binnen een functiegroep, die hun huidige functie verliezen en daarmee verplicht van werk naar werk kandidaat worden.
baklijst
Van werk naar werk-beleid VWNW Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
Hieraan gaat de voorbereidende fase vooraf, tenzij uw werkgever in overleg met de vakbonden heeft bepaald dat de voorbereidende fase wordt overgeslagen. Het uitgangspunt van het beleid is een sluitende aanpak. Uw werkgever is verplicht om u, als u actief meewerkt aan uw begeleidingstraject, daadwerkelijk van werk naar werk te begeleiden.
Circulaire uitvoering overeenkomst VWNW-beleid en WW-dossier sector Rijk.
Functievolgers zijn ambtenaren wier functie betrokken is bij een reorganisatie maar die geen verplichte VWNW-kandidaat zijn of kunnen worden omdat hun functie niet wordt opgeheven en voor wie er ook geen sprake is van overtolligheid en die ook geen vrijwillige kandidaat zijn geworden.
Van werk naar werk-begeleiding Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
Het zoekbereik naar ander werk is in principe onbeperkt. U kunt zowel naar functies binnen als buiten de sector Rijk zoeken. U kunt zelf afspraken maken over het zoekbereik en deze laten vastleggen in uw VWNW-plan. Het begeleidingstraject bestaat uit 3 achtereenvolgende periodes van elk 6 maanden. Uw werkgever kan een periode eventueel verlengen, bijvoorbeeld vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Verlenging is ook mogelijk als het begeleidingstraject daartoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld als er nieuwe inzichten zijn ten opzichte van het VWNW-plan of als de begeleiding niet goed was. Was u een vrijwillige VWNW-kandidaat en bent u een verplichte VWNW-kandidaat geworden? Dan start voor u een nieuw begeleidingstraject. De begeleiding die u als vrijwillige kandidaat al heeft ontvangen, wordt hierop niet in mindering gebracht.
VWNW verplichte fase.
Aangewezen als verplichte kandidaat. Bij sluiting van een onderdeel worden alle medewerkers aangewezen als verplicht VWNW-kandidaat. Bij krimp wordt, als het een grote reorganisatie is personele gevolgen voor meer dan tien medewerkers een plaatsings-adviescommissie Plac ingesteld. De Plac adviseert het bevoegd gezag over de bemensing van de nieuwe organisatie. Onderdeel daarvan is het toepassen van het afspiegelingsbeginsel, waarmee wordt besloten of je een functie in de nieuwe organisatie krijgt of dat je boventallig wordt en dus verplicht VWNW-kandidaat. Als je verplicht VWNW-kandidaat bent geworden, is je functie, en daarmee je werk, komen te vervallen.
Oneigenlijke uitvoering van Van Werk Naar Werk VWNW beleid? De Rijdende Rechter.
Volgens mij dus op het moment dat de kandidaat geen werkzaamheden meer hoeft uit te voeren, zodat hij/zij zich kan richten op de uitvoering van het plan. En dat strookt niet met het feit dat mijn werkgever mij tijdelijk ander werk wil opleggen om te voorkomen dat ik thuis zit. Te meer omdat bij andere Rijksonderdelen verplichte VWNW-kandidaten naar huis worden gestuurd om invulling te kunnen geven aan hun trajectplan, dat bevestigt als het ware mijn interpretatie over niet meer met zijn functie belast.

Contacteer ons