Op zoek naar gemeenteambtenaar?

 
gemeenteambtenaar
Loonsverhoging van 325, procent voor gemeenteambtenaren Binnenlands Bestuur.
De vorige cao liep op 1 mei af. De nieuwe cao loopt, met terugwerkende kracht, tot 1 januari 2019. Per augustus 2017 wordt het loon van de gemeenteambtenaar structureel met 1 procent verhoogd. Het Individueel Keuzebudget IKB stijgt per december met 05, procent.
Keyboost France
Ambtenaar Wikipedia.
Ambtenaren kunnen werken bij de rijksoverheid Nederland, de federale overheid België, een gemeenschap België, een gewest België, een provincie, een gemeente, een waterschap of bij instellingen die worden beheerd door de staat of openbare lichamen. Dienovereenkomstig worden zij ook wel aangeduid als rijksambtenaren, federale ambtenaren, gemeenschapsambtenaren, gewestelijke ambtenaren, provincieambtenaren, gemeenteambtenaren, waterschapsambtenaren, onderwijsambtenaren, politieambtenaren enzovoorts.
SEO and SEA
gemeenteambtenaar Vertaling Nederlands-Engels.
van NL van EN van DE van FR van ES naar NL naar EN naar DE naar FR naar ES Vertaal. Naar andere talen: gemeenteambtenaar DE gemeenteambtenaar ES gemeenteambtenaar FR. Definities op Encyclo.nl: GEMEENTEAMBTENAAR 1x. Vertalingen gemeenteambtenaar NLEN. de gemeenteambtenaar m.
rkassa.nl
Artikel: Welke soorten ambtenaren zijn er?
Het verschil tussen gewone werknemers in het onderwijs en ambtenaren in het onderwijs is vooral zichtbaar als het gaat om ontslag. Voor de ambtenaar gelden bijzondere procedures en regelingen bij ontslag die niet van toepassing zijn op de gewone werknemer in het onderwijs.
Cao en salarisschalen gemeente.
25632 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. Ook voor onderwijs. Hieronder vindt u de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor gemeenteambtenaren. De rechten en plichten van gemeenteambtenaren zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst, de zogeheten CAR-UWO.
Nieuwe cao gemeenteambtenaren: 325%, meer loon Gemeente.nu.
In augustus 2017 wordt het loon structureel met 1 procent verhoogd en het Individueel Keuzebudget IKB met 05, procent per 1 december. In januari 2018 volgt 15, procent loonsverhoging en 025, procent verhoging van het IKB per 1 juli. In totaal betekent dit een verhoging van 325, procent structureel over 20 maanden.
Basisopleiding voor gemeenteambtenaren. Basisopleiding voor gemeenteambtenaren.
Veel gemeenten kennen ethische gedragscodes. Tijdens deze module wordt in dat kader ingegaan op de verplichtingen van een gemeenteambtenaar, de beperkingen die worden gesteld aan zijn optreden en aan de risicos van zijn handelen of nalaten. De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets, die de deelnemers thuis dienen te maken.
Schaalindelingen en tabellen CAR-UWO.
Salarisschaal A voor arbeidsbeperkten. Er is een aparte salarisschaal voor gemeenteambtenaren die onder de participatiewet valt en die vanwege een arbeidsbeperking niet zelfstanding het minimumloon kan verdienen, en een aanstelling krijgt op grond van de banenafspraak. Dit is schaal A.

Contacteer ons