Zoeken naar werk-naar-werk regeling

 
werk-naar-werk regeling
Van werk naar werk-beleid VWNW Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
Regeling salarisgarantie en salarissuppletie bij het van werk naar werkbeleid. Circulaire uitvoering overeenkomsst VWNW-beleid en WW-dossier sector Rijk. Vrijwillig van werk naar werk video. Verplicht van werk naar werk video. Deel deze pagina. Mijn P-Direkt, zo geregeld! Over deze site.
http://www.leemanskredieten.be/lenen/geld-lenen-bij-leemans/voor-wat-kan-ik-lenen/een-goedkope-autolening/
Van werk naar werk-kandidaat Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
U bevindt zich hier: P-Direkt Informatie rijkspersoneel Mijn werk Organisatieverandering Van werk naar werk-beleid VWNW VWNW-kandidaat. Zoek binnen P-Direkt Zoek. Van werk naar werk-kandidaat. U wordt van werk naar werk-kanditaat VWNW als u bij een aankomende organisatieverandering ander werk wilt of moet krijgen.
online
Van-werk-naar-werk-traject CAR-UWO.
Het belang van werk gaat boven dat van een uitkering. Voordat een medewerker wegens reorganisatie mag worden ontslagen, moeten werkgever en medewerker er via het VWNW-traject alles aan doen om snel ander werk te vinden. Zie de schematische weergave pdf, 17 kB van de te nemen stappen uit het VWNW-traject.
klantkaart.nl
Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties.
dat in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden overeenstemming is bereikt over het vaststellen van een Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties.; dat de tijdelijke Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties per 1 januari 2017 afloopt en een nieuwe regeling moet worden vastgesteld.;
Akkoord op Van Werk naar Werk VNNW binnen de rijksoverheid Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl.
Belangrijke nieuwe elementen in de afspraken voor Van Werk naar Werk zijn.: Het VWNW-beleid is nu structureel vastgelegd. Bij het vaststellen van overtolligheid zullen vanaf 1 januari 2020 de medewerkers die recht hebben op een AOW-uitkering als eerste moeten vertrekken.
Van Werk naar Werk CNV Overheid.
Inwerkingtredingsbesluit van onder meer ARAR ter uitvoering van de ovk VWNW-beleid. Wijziging Regeling vaststellen overtolligheid bij VWNW-beleid voor sector Rijk. SOR wijziging Regeling salarisgarantie en salarissuppletie bij VWNW-beleid. SOR wijziging tijdelijke regeling overstap naar niet substantieel bezwarende functie. SOR nieuwe Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof.
Van werk naar werk verlengd tot 1 januari 2018 VMHA-ARWI.
Als de vrijwillige fase van het VWNW-beleid niet leidt tot een oplossing voor de boventalligheid, worden de fricties tussen de bestaande en gewenste organisatie doorgevoerd op basis van de bestaande regels van de Wet op de Ondernemingsraad WOR, het Algemeen Rijksambtenaren reglement ARAR en de Regeling Procedure bij reorganisatie.
Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant.
Artikel 14 Overgangsrecht Indien deze regeling eindigt, dan heeft dat geen gevolgen voor de lopende trajecten VWNW. Deze trajecten worden voortgezet overeenkomstig de afspraken in deze regeling. Artikel 15 Inwerkingtreding en einde regeling In de cao is een tijdelijke regeling afgesproken.

Contacteer ons