Resultaten voor werk naar werk regeling

 
werk naar werk regeling
Van werk naar werk-beleid VWNW Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
Regeling salarisgarantie en salarissuppletie bij het van werk naar werkbeleid. Circulaire uitvoering overeenkomsst VWNW-beleid en WW-dossier sector Rijk. Vrijwillig van werk naar werk video. Verplicht van werk naar werk video. Deel deze pagina. Mijn P-Direkt, zo geregeld! Over deze site.
WooCommerce
Van werk naar werk-kandidaat Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
U bevindt zich hier: P-Direkt Informatie rijkspersoneel Mijn werk Organisatieverandering Van werk naar werk-beleid VWNW VWNW-kandidaat. Zoek binnen P-Direkt Zoek. Van werk naar werk-kandidaat. U wordt van werk naar werk-kanditaat VWNW als u bij een aankomende organisatieverandering ander werk wilt of moet krijgen.
https://www.keyboost.fr/fr/default/2008236/R%C3%A9f%C3%A9rencement/Naturel.aspx
Akkoord op Van Werk naar Werk VNNW binnen de rijksoverheid Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl.
Belangrijke nieuwe elementen in de afspraken voor Van Werk naar Werk zijn.: Het VWNW-beleid is nu structureel vastgelegd. Bij het vaststellen van overtolligheid zullen vanaf 1 januari 2020 de medewerkers die recht hebben op een AOW-uitkering als eerste moeten vertrekken.
https://sophos.virtualsecurity.nl/antivirus.html
Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties.
dat één van de afspraken die in de cao zijn gemaakt is het vaststellen van een Regeling Van Werk Naar Werk voor ambtenaren met een vaste aanstelling.; dat op 22 april 2015 door werkgevers en vakorganisaties in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden SPA overeenstemming is bereikt over de tekst van de sectorale Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling VWNW.;
Van-werk-naar-werk-traject CAR-UWO.
Het belang van werk gaat boven dat van een uitkering. Voordat een medewerker wegens reorganisatie mag worden ontslagen, moeten werkgever en medewerker er via het VWNW-traject alles aan doen om snel ander werk te vinden. Zie de schematische weergave pdf, 17 kB van de te nemen stappen uit het VWNW-traject.
Oneigenlijke uitvoering van Van Werk Naar Werk VWNW beleid? De Rijdende Rechter.
Ik kan mij dit voorstellen. Ik weet het fijne ook niet van deze regeling. Je bent toch herplaatsingskandidaat. Voor jou geldt toch de regeling VWNW, waarin je een functie 2 schalen naar beneden mag krijgen. Bij jou is het 3 schalen.
Van werk naar werk verlengd tot 1 januari 2018 VMHA-ARWI.
Als de vrijwillige fase van het VWNW-beleid niet leidt tot een oplossing voor de boventalligheid, worden de fricties tussen de bestaande en gewenste organisatie doorgevoerd op basis van de bestaande regels van de Wet op de Ondernemingsraad WOR, het Algemeen Rijksambtenaren reglement ARAR en de Regeling Procedure bij reorganisatie. Uitvoering van het VWNW-plan is verplicht als je behoort tot de groep ambtenaren waarvan is vastgesteld dat zij hun functie verliezen. Dit wordt vanaf 15 april 2013 per leeftijdscategorie vastgesteld als je behoort tot de groep ambtenaren waarvan in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij zich voegen in een verplaatsing over een aanmerkelijke afstand ten gevolge van een verplaatsing van hun functie. Is dit bij jou aan de orde? Dan wordt je een verplichte VWNW-kandidaat en ben je verplicht het VWNW-plan uit te voeren. Een nieuwe periode van VWNW-begeleiding breekt aan op het moment dat jouw functie daadwerkelijk is vervallen. Jouw leidinggevende moet jou als VWNW-kandidaat begeleiden naar een nieuwe functie door middel van een VWNW-traject met professionele ondersteuning.
Van Werk naar Werk CNV Overheid.
Algemene informatie over het Van Werk Naar Werk beleid. Door politieke besluitvorming moet er veel worden bezuinigd bij de rijksoverheid. De vele reorganisaties die daardoor ontstaan, brengen de nodige spanning en onzekerheid met zich mee. Banen staan op de tocht, functies verdwijnen of veranderen en samenstellingen van teams worden gewijzigd. CNV Overheid heeft samen met de werkgever Rijk een sociaal beleid afgesproken over de wijze waarop al die veranderingen kunnen plaatsvinden. Hieronder vind je de belangrijkste downloads over het onderwerp. Flyer en overzicht: VWNW in de Praktijk 2018. Toelichting VWNW-akkoord 12-6-17. Onderhandelaarsakkoord VWNW en WW ondertekende versie. Besluit tot wijz van onder meer het ARAR ter uitvoering van de ovk VWNW-beleid en WW-dossier sector Rijk. Inwerkingtredingsbesluit van onder meer ARAR ter uitvoering van de ovk VWNW-beleid. Wijziging Regeling vaststellen overtolligheid bij VWNW-beleid voor sector Rijk.

Contacteer ons