Resultaten voor tijdelijke aanstelling

 
tijdelijke aanstelling
Vaste of tijdelijke aanstelling Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
Dit heeft het Rijk bepaald in de Circulaire toepassing Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid. Opeenvolgende tijdelijke aanstellingen. Heeft u een tijdelijke aanstelling? Dan kan uw werkgever u na afloop van de afgesproken periode een nieuwe tijdelijke aanstelling verlenen.
ontslag tijdelijk contract
Artikel: Wat betekent het als ik als ambtenaar een tijdelijke aanstelling heb?
In bijzondere gevallen kunt u als ambtenaar toch bezwaar maken tegen het feit dat uw aanstelling niet verlengd wordt of wordt omgezet naar een vaste aanstelling. Een tijdelijke aanstelling kan worden opgevolgd door nog een tijdelijke aanstelling. Dit is anders als u is toegezegd dat de tijdelijke aanstelling zou worden opgevolgd door een vaste aanstelling.
vaatwasser inbouw
Tijdelijke aanstelling en detachering bij de overheid Vijverberg Juristen.
Bij detachering tussen bestuursorganen ontstaat een bijzondere situatie: de detachering moet op één lijn worden gesteld met een tijdelijke aanstelling. Dat betekent dat de ambtenaar een ambtelijke rechtsverhouding heeft met de uitlener en daarnaast, gedurende de detachering, een tijdelijke aanstelling bij de inlener.
ring
Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract? Vraag en antwoord Rijksoverheid.nl.
Tot 1 juli 2015 was de maximale periode van de keten waarbinnen met tijdelijke contracten kon worden gewerkt 3 jaar. U berekent uw periode van tijdelijke contracten als volgt: u telt op hoe lang u op basis van tijdelijke contracten heeft gewerkt bij dezelfde werkgever.
makelaar zeist
Ontslag uit tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding CAR-UWO.
Indien de tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding langer duurt dan 2 jaar, wordt de tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding automatisch omgezet naar een vaste aanstelling. Ditzelfde geldt wanneer de medewerker voor de vierde achtereenvolgende keer een tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding krijgt aangeboden, waarbij de aanstellingen of urenuitbreidingen elkaar steeds binnen zes maanden opvolgen.
taxi arnhem
Aard van het dienstverband CAR-UWO.
Reden van aanstelling of arbeidsovereenkomst. Bij een tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd is het niet nodig een reden van aanstelling of arbeidsovereenkomst te vermelden. Het einde van de periode is in dat geval de reden van beëindiging van de dienstverband.
Een Ambtelijke aanstelling eerlijkmetrecht.
Vaste aanstelling of tijdelijke aanstelling. Een ambtelijke aanstelling kan een tijdelijke of een vaste aanstelling zijn. De hoofdregel is dat een ambtelijke aanstelling in beginsel in vaste dienst wordt verleend, tenzij er sprake is van een duidelijke omschreven objectief bepaalbare grond op basis waarvan een tijdelijke aanstelling noodzakelijk is.
Capra Advocaten Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling.
In zijn uitspraak van 2 april 2009, LJN: BI0635, ging de Raad nader in op het toetsingskader dat gehanteerd kan worden als het gaat om de beslissing om een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef om te zetten in vast.

Contacteer ons