Meer resultaten voor wanneer vaste aanstelling

 
wanneer vaste aanstelling
Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract? Vraag en antwoord Rijksoverheid.nl.
Het maakt hierbij niet uit wanneer het contract is aangegaan of geƫindigd. Werknemer jonger dan 18 jaar. De ketenbepaling is niet van toepassing op contracten met werknemers die jonger dan 18 zijn en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.
ergonomische
Heb ik recht op een vast arbeidscontract? Het Juridisch Loket.
pandora
Tijdelijk en vast contract.
In een cao kan wel bepaald zijn dat u pas later dan na 3 contracten in vaste dienst komt dus in uw nadeel. Dit mag uw werkgever niet in een individuele arbeidsovereenkomst afspreken. Voor werk dat vanwege het klimaat of de natuur maar 9 maanden per jaar gedaan wordt seizoenswerk, kan een andere afspraak gelden. De maximale periode tussen tijdelijke contracten kan volgens deze afspraak 3 maanden zijn in plaats van 6 maanden. Dit moet dan wel in uw cao geregeld zijn. In een vast contract contract voor onbepaalde tijd staat geen einddatum van de arbeidsovereenkomst. Het contract loopt pas af wanneer u ontslag neemt, of wanneer uw werkgever het contract opzegt.
schilderij
Regeerakkoord meer balans tussen flexwerk en vast contract SalarisNet.
Hiermee wordt het vaste contract aantrekkelijker. Ook wil het kabinet het gesprek aangaan met de sociale partners over hoe de WW-uitkering activerender kan worden vormgegeven. Onderwerp: Nieuws Tags: ontslagrecht, regeerakkoord, tijdelijk contract, transitievergoedingen, vast contract, Wet werk en zekerheid Wwz, wijzigingen 2017 Dossier: Arbeidsrecht. 23 januari 2018 Jaarplanning SZW 2018 wanneer komt welk wetsvoorstel?
Vaste of tijdelijke aanstelling Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
Zoek binnen P-Direkt Zoek. Vaste of tijdelijke aanstelling. Bij een vaste aanstelling bent u aangesteld voor onbepaalde tijd. Bij een tijdelijke aanstelling bent u aangesteld voor een bepaalde periode, zoals voor 1 jaar of voor de duur van een bepaald project.
Ik heb een tijdelijk contract. Wanneer heb ik recht op een vast contract? FNV.
Wanneer heb ik recht op een vast contract? Ik heb een tijdelijk contract. Wanneer heb ik recht op een vast contract? Of je een contract voor onbepaalde tijd krijgt, hangt af van wat er in de wet staat of in je cao.
Wanneer gaat een tijdelijk arbeidscontract over in een vast contract? Na hoeveel termijnen moet ik mijn medewerker een vast contract geven? MKB Servicedesk.
Wanneer verandert een tijdelijk contract in een vast contract? Als je twee opeenvolgende tijdelijke contracten met je werknemer hebt afgesloten. Het derde contract is dan een vast dienstverband.; Als de opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten een of meer contracten samen langer duren dan twee jaar. Deze periode van twee jaar kan bereikt zijn aan het begin van een nieuw arbeidscontract. Ook tijdens de looptijd van een bestaand arbeidscontract kan deze periode bereikt zijn. In dat geval verandert het arbeidscontract op dat moment in een vast dienstverband.; Als de periode tussen de twee opeenvolgende contracten langer zijn dan zes maanden.; Als het tijdelijke arbeidscontract al twee jaar of langer duurt en het nieuwe contract korter dan drie maanden duurt. Kan ik in onderling overleg geen andere afspraken maken? Je kan met je werknemer ook afspraken maken. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat hij of zij in plaats van de verplichte twee contracten, al eerder in vaste dienst komt.
Van tijdelijk contract naar vast contract: de ketenregeling Wet Recht.
Dat geldt zowel wanneer u denkt dat u een vast contract zou moeten hebben gekregen als werknemer, als wanneer u werkgever bent en niet zeker weet of u nog een contract kunt geven of niet. Een goede jurist kan u precies uitleggen hoe het in uw geval zit.

Contacteer ons