Op zoek naar cao waterschappen 2017?

 
cao waterschappen 2017
Waterschappen FNV.
Coulancebeleid ABP verlengd en uitgebreid donderdag 25 januari 2018. Geen cao Waterschappen: wij komen langs en praten over acties maandag 22 januari 2018. Coulancebeleid ABP in verband met vervallen Anw-compensatie woensdag 3 januari 2018. Lees het magazine. Over de FNV.
speurtocht kinderfeestje
Input cao Waterschappen 2017 FNV.
Input cao Waterschappen 2017. In de afgelopen periode is FNV Overheid bij alle waterschappen op bezoek geweest. Tijdens deze bezoeken hebben we met ongeveer 900 medewerkers gesproken over jullie werksituatie en ideeën voor de inzet van een nieuwe cao. De huidige cao loopt af op 1 januari 2017, dus nu is de tijd jullie wensen en eisen te inventariseren.
wasmachine
Waterschappen Cao FNV.
Bekijk de cao Waterschappen met daarin afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Een cao komt tot stand door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Hij kan voor één groot bedrijf gelden of voor een hele sector.
backlink
Eerste waterschap voert generatiepact in Binnenlands Bestuur.
Hier is iets enorm scheef gegroeid en ik verbaas me er over dat hierover niet meer onvrede is ontstaan. Door Broadcaster gemeenteambtenaar op 20 oktober 2017 0837.: Waterschappen hebben kennelijk nog geld genoeg waar ander overheidspersoneel op een houtje moet bijten.
taxi
Arbeidsvoorwaarden Unie van Waterschappen.
In de cao voor de waterschappen is bijvoorbeeld een persoonsgebonden basisbudget opgenomen, dat medewerkers kunnen inzetten voor loopbaanontwikkeling. De waterschappen vinden het belangrijk dat medewerkers zelf de leiding hebben over hun professionele groei en ontwikkeling en biedt hen daarom de mogelijkheid om op kosten van het waterschap opleidingen te volgen.
taxi Rotterdam
Salaristabel waterschappen 2018 Unie van Waterschappen.
Waterbouw en waterschappen tot 2020. Waterinnovaties in Nederland. Waterschappen over de grens 2016. Waterschappen: krachtige spelers in gebiedsontwikkeling. Waterschapsbelastingen 2015 Het hoe en waarom. Waterschapsbelastingen 2016 Het hoe en waarom. Waterschapsbelastingen 2017 Het hoe en waarom. Waterschapsbelastingen: klaar voor de toekomst.
Petitie vakbonden aangeboden aan waterschappen Unie van Waterschappen.
De eisen die de vakbonden vandaag bij de ledenvergadering hebben ingebracht, kunnen meegenomen worden in de nu lopende onderhandelingen voor de nieuwe cao. Deze is per 1 januari 2017 verlopen. Voor dijkgraven en dagelijks bestuursleden geldt de cao van de waterschappen niet.
Cao en salarisschalen waterschap.
Akkoord CAO Waterschappen 2014-2016. Naast de cao waterschappen 2014-2016 bestaan de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel SAW. De SAW is de neerslag van afspraken die in het Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA zijn gemaakt. De SAW bestaat uit drie delen. Deel 1 betreft de regelingen die voor de waterschappen bindend zijn. Deel 2 bevat de niet-bindende modelregelingen. In deel 3 staan de passages rond het overgangsrecht. SAW Deel 1: bindende regelingen. SAW Deel 2: basisregelingen. SAW Deel 3: overgangsrecht. Salarisschalen waterschappen per 1 januari 2018. Blijf nu op de hoogte. 25652 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. Ook voor onderwijs. Laatste Nieuws Waterschap. Dreigende acties ambulancemedewerkers tegen werkdruk en personeelstekorten. september 25, 2017.

Contacteer ons