Meer resultaten voor ambtenaar ontslag

 
ambtenaar ontslag
Nieuwe rechtspositie ambtenaren Overheidspersoneel Rijksoverheid.nl.
Dit betekent dat een ambtenaar bij onenigheid met zijn werkgever of bij ontslag naar de kantonrechter gaat. Hij kan niet langer in bezwaar bij de eigen werkgever en in beroep bij de bestuursrechter. Voor ontslag moeten het UWV of de kantonrechter toestemming geven.
ontslag disfunctioneren
Ontslag als ambtenaar? Let op het ontslagrecht ambtenaren!
Of heb je het idee dat er ontslag aan zit te komen? Onderneem dan snel actie. Op onze website Ontslag als Ambtenaar vind je de eerste belangrijke tips bij een ontslagbesluit. Daar wordt ook uitgelegd, wat je als ambtenaar moet doen bij ontslag.
uwv
Ontslagredenen vormen van ontslag bij ambtenaren. Info en advies!
Het ambtenarenrecht kent een gesloten ontslagsysteem. Het wordt een gesloten ontslagsysteem genoemd, omdat de werkgever een ambtenaar alleen kan ontslaan als hij een ontslagreden aandraagt uit de rechtspositieregeling, waarbinnen de ambtenaar valt. Enkele van de meest voorkomende vormen van ontslag zijn.:
ontslagrecht
Ontslagreden voor ambtenaren Ontslag.nl.
Ontslag van een ambtenaar op andere gronden. In de meeste rechtspositiereglementen is er een ontslagreden opgenomen onder de benaming ontslag op andere gronden. In feite is dit een soort restcategorie die uw werkgever de mogelijkheid biedt om u bijvoorbeeld bij een vertrouwensbreuk te ontslaan. Ontslag van een ambtenaar wegens ziekte.
uwv
Ontslagvergoeding voor ambtenaren berekenen: gratis rekenmodule!
De Centrale Raad van Beroep CRvB heeft besloten dat voor ambtenaren de transitievergoeding niet van toepassing is. Dit komt doordat ambtenaren over het algemeen een hogere uitkering krijgen bij ontslag dan andere werknemers. U kunt als ambtenaar extra ontslagvergoeding aanvragen wanneer het ontslag komt door verstoorde verhoudingen die voornamelijk te wijten zijn aan de werkgever.
uwv
Ontslag ambtenaren HR-kiosk.nl.
Een ambtenaar kan dit formeel niet omdat hij is aangesteld door het bevoegd gezag werkgever en dit bevoegd gezag beslist uiteindelijk ook weer over zijn ontslag. Als een ambtenaar zijn dienstverband wil beindigen, dan is het wel mogelijk om een verzoek om ontslag bij de werkgever in te dienen.
Arbeidsrecht advocaat
Ontslag gemeente-ambtenaar en de WW-uitkering Transitievergoeding.
Er geldt volgens de bestuursrechter ambtenarenrechter één voorwaarde: het ontslag moet gelegen zijn in de werksfeer en niet te wijten aan de ambtenaar. Dit betekent dat het arbeidsconflict duidelijk verband houdt met de aanhoudende duurzaam verstoorde arbeidsverhouding, waaraan ook de werkgever het gemeentebestuur debet is: beide partijen dragen dus schuld.
Ontslagprocedure bij ambtenaren Judex.
Na ontslag heeft u in veel gevallen recht op een uitkering. Ook interessant voor u.: Als ambtenaar beroep instellen bij de bestuursrechter. Als ambtenaar bezwaar en beroep maken tegen een beoordeling. Als ambtenaar hoger beroep instellen tegen een beslissing van de bestuursrechter.

Contacteer ons