Resultaten voor stimuleringspremie

 
stimuleringspremie
Stimuleringspremie Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
Aangezien van die 6 maanden opzegtermijn er een maand niet meetelt, ontvangt u 13/18e van een volledige stimuleringspremie die bij uw ABP-pensioenjaren hoort. Voor het krijgen van een stimuleringspremie maakt het niet uit wat u na uw ontslag gaat doen.
GOOGLE
Rijk Rijk Artikel 49tt.
De stimuleringspremie bedraagt ten hoogste 79.000 of niet meer dan de som van twaalf maandsalarissen verhoogd met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering van de VWNW-kandidaat, indien deze som hoger is. Artikel 49kka, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. De stimuleringspremie wordt terugbetaald indien.:
https://rijopleidingstip.nl/
Rijk Rijk Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof BZK.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 19 december de regeling Regeling" uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof BZK" gepubliceerd. De ambtenaar die in aanmerking komt voor een stimuleringspremie als bedoeld in artikel 49tt van het Algemeen Rijksambtenarenreglement kan deze overeenkomstig het bepaalde in de bijlage bij deze regeling inruilen voor een periode van buitengewoon verlof voorafgaand aan de ingangsdatum van zijn ontslag op eigen verzoek.
venues.be
Wiebes: Rond 5.000 uitstromers Belastingdienst met stimuleringspremie.
Nieuws 13 december 2016 Wiebes: Rond 5.000 uitstromers Belastingdienst met stimuleringspremie. Leestijd van ongeveer 1 minuut 0 reacties. Het definitieve aantal uitstromers bij de Belastingdienst die met een stimuleringspremie vertrekken komt ergens tussen de 4.900 en 5.200 fte te liggen.
Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof VenJ: Maxius.nl voorheen Lexius.nl.
Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof VenJ. Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 18 december 2014, kenmerk 600321/14/DPO, houdende regels inzake de uitruil van een stimuleringspremie voor buitengewoon verlof Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof VenJ. Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof VenJ.

Contacteer ons